Wie zijn wij?

Fotoclub Niedorp is opgericht in 1960 en heeft momenteel ongeveer 25 leden. De club biedt haar leden een platform om hun kijk op fotografie te ontwikkelen en de kwaliteit van hun foto’s te toetsen en te verbeteren. Dit gebeurt vooral door het bespreken van elkaars werk. Vanuit de leden is er ook alle hulp aan aspirant fotografen.

Het seizoen loopt van september tot medio mei. Voor de invulling van de clubavonden wordt jaarlijks een programma opgesteld. Op deze avonden wordt het ingeleverde werk besproken. Incidenteel wordt er wel eens een gastspreker uitgenodigd of een workshop verzorgd.
Er vinden tevens uitwisselingen plaats met andere fotoclubs, met het doel om daar werk van leden te laten zien en te bespreken.
Jaarlijks wordt er ook een club-uitje georganiseerd waarbij we op locatie fotograferen. Verder organiseert de club jaarlijks een tentoonstelling in het derde weekend van augustus tijdens het “Nazomeren in Niedorp”, een expositie met werk van leden waar altijd veel belangstelling voor is.

Binnen onze club is er ook een aparte werkgroep Natuurfotografie, onder leiding van ons erelid Peter Leguit, zij komen af en toe bijeen op een tussenliggende maandagavond.

Grote waarde wordt gehecht aan een goede sfeer in de club. 

Wij hebben veel leden in ons midden die al meer dan 30 tot 55 jaar lid zijn van de club, het oudste erelid (88) is Gerard Elsinga, al 55 jaar lid en heeft de langste tijd het secretariaat voor zijn rekening genomen.

De leden komen om de 14 dagen op maandagavond bijeen in de Fenixkerk te Nieuwe Niedorp voor diverse activiteiten.

Lid worden? Nieuwe leden zijn van harte welkom bij Fotoclub Niedorp. De secretaris kan u meer informatie geven wanneer de eerste clubavond weer mogelijk is.

 

Bestuur:
Voorzitter/secretaris
Rob Leguit
Hoefje 9
1733 AB Nieuwe Niedorp

Penningmeester
Durk Spijksma
De Langeakker 27
1733 LW Nieuwe Niedorp

Bestuurslid
Charles Verhulp

Bestuur Ondersteuners:
Materiaal beheer: Jan den Boogert
Catering: Charles Verhulp
Webmaster: Henny Carrella