Natuurwerkgroep

Binnen onze vereniging is er ook een natuurwerkgroep actief met een eigen programma.
Eens per jaar geven zij een presentatie van hun werk aan de overige leden.


Hey daar...
doe je ook mee??

Informatie omtrent het programma en de werkgroep

Inmiddels hebben wij de datums voor het nieuwe seizoen.
De onderwerpen hebben wij ingedeeld in vrij en thema’s.

Graag recent werk in leveren en niet uit de oude doos!
Mochten jullie nog aanvullingen of aanpassingen wensen, is dat op 25 september bespreekbaar.

Aanvangstijd 20.00 uur en sluiten uiterlijk 22.00 uur. In onderling overleg willen wij met 2 of 3 leden de apparatuur opstellen en koffie zetten.

Programma 2023-2024
25 september 2023 - Vrij onderwerp
23 oktober 202 - Vogels, Vlinders en alles dat vliegt
20 november 2023 - Bosvegetatie (paddestoelen, insecten enz.)
18 December 2023 - Close-up, Macro
15 januari 2024- Landschappen
12 februari 2024 - Vrij onderwerp
11 maart 2024 - Inleveren alle getoonde foto' s van dit seizoen
8 april 2024 - Presentatie van de Natuurwerkgroep aan de club

Ook dit seizoen willen wij geen foto’s op het bord laten zien, maar alle foto’s via de beamer. Wij kunnen, waar nodig, tips en aanwijzingen geven om de foto eventueel te verbeteren.

Als afsluiting van dit seizoen willen we een datum afspreken om gezamenlijk in april of mei naar een landelijke fotogenieke plek te gaan. Overleg met elkaar over de invulling ervan

Met vriendelijke groet  Jan en Peter.